Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
Aby to fungovalo

 

 

Aby to fungovalo...

 

FOLIE ...

Při nákupu fólie pro stavbu Vašeho zahradního rybníčku se zaměřte především na odpovídající kvalitu. V       každém případě musí být tato fólie odolná proti UV paprskům, jinak se stane velmi rychle působením slunečního světla křehkou a lámavou. Dále musí být odolná proti mrazu (do -30°C) a nesmí obsahovat látky škodlivé rybám a rostlinám. Počítejte s tím, že tato fólie je poněkud dražší.

 

PVC fólie
Jsou nejpoužívanější, neboť jsou flexibilní, měkké a nechají se dobře lepit. Eventuelní pozdější opravy jsou u PVC fólií mnohem jednodušší.

EPDM-fólie Je vyrobena z flexibilního syntetického kaučuku. Tyto fólie vydrží mnohem větší zatížení a dobře se zpracovávají. Náklady na kaučukovou fólii jsou ale zřetelně vyšší než např. u PVC fólie.

Síla fólie
Je dána plánovanou hloubkou rybníčku,neboť čím větší má být hloubka rybníčku, tím silnější fólii musíme zvolit.

                                         

FILTR...

Filtrace nám napomáhá udržovat potřebnou biologickou rovnováhu, bylo by však zavádějící, spoléhat se při provozu na jakýkoliv filtr, jako na technické zařízení, které nás zbaví starostí o údržbu vodu v naší nádrži. I ten technicky nejdokonalejší, nejdražší filtr renomované značky ve většině případů nemůže zajistit trvale a dlouhodobě takovou kvalitu vody, že bychom se obešli bez pravidelné částečné výměny vody a odkalování. Kvalitu vody v jezírku ovlivňuje mnoho aspektů. Je to např. charakter okolí, nálety pylů a listí, počet a druhy rostlin jak ve vodě, tak stromy kolem vody, množství ryb, způsob krmení, sluneční svit, vlastnosti, teplota, pH vody a cirkulace. Toto všechno je živnou půdou především pro řasy a mikroorganismy, které jsou v naší přírodě, domácí a vodní prostředí je pro ně přirozeným živlem.

 

Vytvoření přírodních podmínek pro malou vodní plochu se Vám nepodaří bez kvalitního filtru s velkou bakterijní zónou a velkou filtrační schopností. Výběr filtrace by se měl vždy konzultovat s prováděcí firmou nebo s někým, kdo má již zkušenosti v dané oblasti. Velikost filtru je úměrná četnosti jeho čištění a jednoduchosti údržby ( velký filtr čistíme málo a malý často, a navíc bez patřičného čistícího efektu ).
Ideální a optimální stav je tehdy, pokud všechna voda v jezírku proteče přes filtrační zařízení 3 - 4 krát za den. Filtrační zařízení má max. průtok, a ten se odvíjí od členění komor a pracovní plochy biologických nosičů. Účinnost filtru klesá, pokud voda filtrem proteče rychle, proto musí přes filtr protékat volně.

                                                                                                                              Druhy filtrů
Průtokové a tlakové. Dle způsobu čištění se dělí na: mechanické, biologické, chemické a jejich různé kombinace a varianty
 
 

Chod filtru
Pro správnost fungování biologického filtru je nutný jeho nepřetržitý chod bez vypínání, jinak dochází k rychlému úhynu bakterií a ztrátě účinnosti filtru. Max. pauza by neměla překročit 1 hodiny. Jestliže nastane situace výpadku el. energie na delší dobu, doporučujeme do jezírka a filtru přiočkovat bakteriální kmen.

Údržba
U kvalitních filtru je takřka bezúdržbový provoz a vysoká kvalita vyčištěné vody. Hlavní činnost spočívá v čištění a velmi jednoduchém odkalování a proplachu.

ČERPADLA ...

     

Jezírková cirkulační čerpadla mají dlouhou životnost, menší spotřebu el. energie než běžná čerpadla a jsou určena pro nepřetržitý provoz 24 hodin a 365 dní v roce. Netvoří tlak a přenášejí spoustu vody bez navýšení tlaku. Velký tlak a vysoká rychlost proudění vody je špatný pro mikroorganizmy ve filtraci a UV zářiči. ŘIĎTE SE NEJEN CENOU, ale hlavně spotřebou a výkonem. 


Zásady pro výběr čerpadla
- výkonnost množství čerpané vody na převýšení od dna jezírka až po výšku vytlačované vody k filtru, skalce, potůčku, vodopádu atd. Obsah vody v jezírku by se měl přefiltrovat minimálně 4 x za den.
- nepřekročit max. průtok filtru a UV zářiče
- spotřeba el. energie
- životnost a jednoduchost údržby (bez molitanů)
Toto jsou jenom základní aspekty pro výběr čerpadla. Dále je potřeba brát zřetel i na finanční stránku a vyvarovat se čistě komerčním produktům, které jsou vyrobeny bez patřičných výkonnostních a čistících efektů.

VZDUCHOVÁNÍ ...

Kyslík ve vodě
Postarejte se o dostatek kyslíku ve Vašem rybníčku a filtru. Voda se musí pohybovat a prokysličovat, aby mohla zdravě žít. Je potřeba si uvědomit, že kyslík potřebují ryby a bakterie na podporu čisticího procesu jak v letě, tak v zimě.
Voda musí v jezírku neustále proudit tak, aby volně procházela mezi vodními rostlinami, které se tak průběžně čistí a zároveň filtrují samotnou vodu. Drobné nečistoty pak vodní mikroorganismy rozloží na základní prvky, které slouží jako potrava pro rostliny. Pro odpovídající čistotu je nezbytný vysoký obsah kyslíku ve vodě. Pokud je ho málo, samočistící proces se omezí, nebo docela zastaví.
Nejvhodnější na provzdušnění jsou dmychadla a kompresory, nebo např. pěnový sloupec, který promíchává vzduch z okolí s rybniční vodou. Dalšími prostředky jak okysličit vodu jsou např. stříkací figury, či vzduchovací čerpadla.
Doporučujeme 10 - 30 litrů/ min. vzduchu na 10000 l vody v jezírku.
V zimě dáváme vzduchovací kámen do hloubky max. 40 - 50 cm, aby se nenarušily teplotní pásy pro správné zazimování ryb.
Pravidelným vzduchováním v zimě se jezírko zbavuje škodlivých plynů.
 

RADA: Silně vzduchujte - nepodceňujte vzduchování, řasy co byly v jezírku se NEZTRATÍ,

veškerá hmota musí skončit ve filtraci nebo se rozložit, čímž si celý biologický sytém opět zatěžujete!

 

UV ...  

Proč je důležité používat UV zářiče
Trápí vás v jezírku zelená voda = jednobuněčné řasy? Použijte UV zářič a řas se bez dalších problémů zbavíte

Nezapomínejte však na kvalitní filtraci  

Smyslem UV zářičů je odstraňovat zelený zákal vody, způsobený jednobuněčnými řasami. Jejich účinkem se tyto řasy shlukují do větších celků, které dokáže zachytit mechanický filtr. Bez pravidelně čištěného mechanického filtru je tudíž účinek UV zářičů jen velmi omezený. V záběhu UV zářič nespouštíme, až po určité době, když už jsou vytvořeny základní bakterie ( cca za 2 - 4 týdny).

Rady jak bojovat s řasou najdete v CENÍKU : Katalog Bakterie udrzba vody  2008.pdf

 

 

 
TOPlist
Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek